Miljösmarta hus logotype

Lätt att ta sig hit!

Lika nära busshållplatsen som till “lingonröda tuvor”. Målet på Vikaholm är att skapa en hållbar infrastruktur, som gör att det blir lätt att välja rätt. D.v.s. hellre cykel och buss än bil. Ett bra cykelstråk finns i stort sett redan färdigt på den intilliggande stadsdelen Teleborg, till vilket Vikaholm ska kopplas. Detta främjar cykling framför bilkörning. En busslinje finns redan till området på ett lämpligt avstånd för de boende. Ytterligare en linje tillkommer i framtiden. Detta ska få de boende att välja buss framför bil. En småskalighet eftersträvas. Stora sammanhängande parkeringsuppställningar skall undvikas. Kortvarig besöksparkering får ske på gatumark. Så få bilar som möjligt på området främjar miljön. Det gör området tryggare för barn, tystare och mer rofyllt.