Miljösmarta hus logotype

Butiker och service

Vikaholms entrétorg skapar en fin infart till området med mycket grönt, bänkar, cykelställ och busshållplats. En central mötesplats att uppehålla sig på. Här är planerat för service, kiosk, butiker och annan handel.