Miljösmarta hus logotype

Hurra, vårt förslag vann!

Markanvisningstävlingen på Vikaholm pågick mellan veckorna 49-12 och omfattade 3 kvarter. Den genomfördes i tre steg och i första steget ville 30 olika företag vara med. Efter att ha gjort en kort presentation av sin projektidé fick tre till fyra företag per kvarter lämna in sina förslag på hur de skulle utforma kvarteren. Utifrån dessa förslag valdes en vinnare per kvarter. Hasselgren Hus Ett AB har tilldelats markanvisningen på kvarteret Loftet. Hasselgren Hus AB tillsammans med Miljösmarta Hus i Småland planerar att ha de första radhusen klara till sommaren 2017.