Miljösmarta hus logotype

Kommunens målbeskrivning

“Vikaholm ska ha en stark identitet genom att arkitekturen och de offentliga platserna ges skönhet, kvalitet och funktion. Närheten till vatten och grönska ska göra sig påmind överallt. Områdets miljöer, byggnader och användning ska utmärkas av mångfald och variation. Tillgänglighet ska vara ett ledord för såväl barnens lek i sin närmiljö som allas rätt till framkomlighet och upplevelser.
Inom området ska ekologiskt hållbara lösningar provas av kommunen själv och dess byggherrar. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.“