Miljösmarta hus logotype

Grönaste byn i stan

Vikaholms planläggning började redan runt 2004, detaljplanearbetet började år 2008 och sammanföll med när kommunen började kalla sig för ”Europas grönaste stad”. Det var självfallet och naturligt att Växjös nya stadsdel skulle vara en hållbar stadsdel. Idag pratas det väldigt mycket om hållbara städer, men vad menas egentligen med en hållbar stad? Världen håller på att förändras med stor befolkningsökning, omfattande urbanisering och ett klimat som snabbt förändras.
Dessa förändringar kommer att leda till stora utmaningar, både för samhällsutvecklingen och för miljön. Modern teknik och kunskap kan ge oss människor möjligheter till att både öka vår livskvalitet och samtidigt minska den negativa inverkan som vi har på våra ekosystem. Så kallade hållbara stadsutvecklingsprojekt blir allt mer prioriterade. Syftet med dessa projekt är att förena snabbt växande städer med höga miljömässiga ambitioner. I slutändan ska attraktiva, ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbara stadsmiljöer skapas, som tillsammans bidrar till att förbättra människors livsvillkor. Vikaholm är ett aktuellt projekt i Växjö där fokus ligger på dessa framtidsvärden. En grön by i Europas grönaste stad.