Miljösmarta hus logotype

Miljösmarta, rymliga radhus, grönska och ljus!

Fyra längor med radhus är placerade i kvarteret med både långsidor och gavlar mot Vikaholmsallén och Gulli Petrinis väg. Huslängorna följer kvarterets gränser mot norr, väster och söder och bildar tillsammans en gemensam gård och tydlig insida av kvarteret. Husens placering ger förutom ett varierat uttryck mot de omgivande gatorna även gynnsamma lägen för solpaneler på taken. Även byggnadernas takvinkel är optimerad för solpaneler och ger möjlighet till en extra boyta på vinden.

Husen är byggda med massiv trästomme och röd slamfärgsmålad panel. De 45 cm tjocka väggarna gör att det blir mycket tyst inomhus. Taken är klädda med tegel där det inte är solpaneler. Plåtarbeten, hängrännor och stuprör är gjorda av återvunnen (och återvinningsbar) aluminium. Komplementbyggnader har sedumtak. Bostädernas generösa ljusinsläpp skyddas av luckor som kan stänga ute besvärande sol och bidrar till lägre energiförbrukning.