Miljösmarta hus logotype

Gemensamt innegård

Innergården, hjärtat i kvarteret, bildas naturligt igenom att alla bostädernas entréer vetter mot varandra. Den gemensamma, lummiga och gröna innerytan är trygg för barn och blir lätt att överblicka för vakande föräldrar. Mitt på gården finns en stor härlig pergola som blir ett härligt uterum för umgänge året runt. En naturlig samlingspunkt för de boende. Här kan småbarnen leka och sysslor utföras. Mellan två längor finns en gemensam äppellund och bärbuskar planteras i anslutning till växthus och lekytor. Plats för gemensam odling finns i kvarterets nordvästra hörn. Norr om området finns ett lummigt skogsparti, med rum för allt från fina kojor till fågelkvitter och promenader med eller utan hundar.