Miljösmarta hus logotype

Organisation

Verksamheten drivs som ett aktiebolag,
Miljösmarta Hus i Småland AB

Styrelseledamöter:
Hans Persbeck (ordförande och VD)
Åke Hjort
Fredrik Netz
Patrik Nyhlén
Gustaf Rappe

Styrelsesuppleanter: 
Mikael Carlsson
Christine Farbäck