Miljösmarta hus logotype

Bakgrund

Sju företag i Småland bildade Miljösmarta hus i Småland ekonomisk förening och registrerade föreningen hos bolagsverket i december 2010. Föreningens ändamål enligt stadgarna är att utveckla, bygga, marknadsföra och sälja energieffektiva och miljövänliga hus samt därmed förenlig verksamhet.

Medlemmarna deltar i föreningen som producenter och leverantörer av kunskap, system, produkter och andra tjänster för att bygga energieffektiva och miljövänliga hus. För närvarande består medlemmarna av arkitektbolag, husbyggarkoordinator, VVS- installatör, golvtillverkare, trapptillverkare, mark och byggnadsföretag, plåtslagare, fönstertillverkare, ventilationsföretag, isoleringsföretag och energiföretag med solfångare, värmepumpar, ackumulatortank samt styr- och reglerteknik.