Miljösmarta hus logotype

Plusenergihuset Åsaliden

Miljösmarta Hus i Småland ritade, konstruerade och byggde år 2013 det första miljösmarta plusenergihuset i Sverige: ÅSALIDEN. Det byggdes på uppdrag av Växjö Energi AB. 


Huset finns på Östra Lugnet i Växjö och är unikt så tillvida att det inte bara är energieffektivt utan dessutom är byggt av byggmaterial och med en teknik som gör huset koldioxidneutralt. Huset är helt byggt av trä. På taket ligger aluminiumplåt framställt av returmaterial och väggarna är  isolerade med flis av tidningspapper och med fårull. Under markplattan finns ingen cellplast utan i stället så kallat glasskum. En produkt som tillverkas av återvunna glasflaskor och burkar och som påminner om stora LECA kulor. Huset ät tätt utan att man behövt använda plastfolie. Huset är helt igenom byggt av natur- och människovänliga material, utan limprodukter och andra kemikalier som kan orsaka allergier eller andra sjukdomar.


Huset har en traditionell, vacker arkitektur med stora rejäla ljusinsläpp, vackra handkittade, spröjsade fönster och många fina snickeridetaljer både ute och inne. Väggar, golv och tak är liksom alla fönster mycket välisolerade men inte in absurdum. Huset behöver en viss mängd energi för ett behagligt inomhusklimat och för varmvatten. Detta blygsamma behov kompenseras med råge genom de solfångare som placerats på taket. På samma sätt kompenserar ett antal solceller mer än väl för familjens och fastighetens behov av elektricitet. Huset innehåller dessutom massor av modern teknik som styr uppvärmning, luftcirkulation och elförbrukning. 

Miljösmarta Hus i Småland består av tolv lokala och regionala företag med starkt miljöengagemang. Alla har bidragit med kunskap, produkter och tjänster. Genom ett gemensamt engagemang och ansvar för huset har produktionen gått smidigt och utan att något har blivit fel. Ett unikt samarbete som på sikt kommer utvecklas till branschens kanske mest effektiva produktionsorganisation. Föreningen är ett småländskt kluster med mål och syfte att bygga närproducerade miljösmarta hus.
VEAB beställde Åsaliden för att få ökad kunskap inom området energieffektivisering och miljöpåverkan. Huset är ett så kallat plusenergihus. Plusenergihus genererar mer energi än de gör av med. Det var dessutom det första huset i landet som kunde skicka tillbaka överskottsenergi från solen till el- och fjärrvärmenätet. Huset användes i demonstrationssyfte och utvärderades under två år.

Småbarnsfamilj som testpiloter

Under demonstrations- och utvärderingsfasen bodde en familj med tre små barn i huset. Jeanette och Ryan Provencher med döttrarna Lily, Iris och Viola. 

Läs om deras erfarenheter på VEAB- bloggen som knappt ett år efter att huset byggdes redan fått mer än 200.000 besökare. 

Viktigt projekt i Europas grönaste stad

- Projektet Åsaliden har legat helt i linje med Växjö kommuns profilering som Europas grönaste stad. Kommunen arbetar aktivt med att minska energipåverkan vid all nybyggnation och vid renoveringar. Vi är mycket nöjda med denna spännande satsning på ett miljösmart plushus och stöttar projektet, säger kommunalrådet Bo Frank.

Ett av målen med huset är att dels se hur mycket energi huset och familjen förbrukar och dels att se hur mycket energi solceller och solfångare producerar. Under utvärderingsfasen kommer alla parter att följa detta mycket noggrant. Resultatet kommer att publiceras löpande, så att man som besökare kan se hur det fungerar.