Miljösmarta hus logotype

Hus på livstid

Hur mycket energi förbrukar ett hus under sin livstid? Det har vi tagit reda på.

Ett hus sett i livstidsperspektiv

 Ett nybyggt hus påverkar miljön på flera
 olika sätt. Det börjar med materialvalet och
 hur råvarorna framställs. Sedan följer
 byggprocessen med tillverkning och
 transporter. Slutligen ska ett hus stå minst
 100 år och behöver då energi till
 uppvärmning och el. När huset är "förbrukat" uppstår miljöpåverkan vid rivning och omhändertagande av avfallet.

Vid tillverkningen står sig båda koncepten väl. Trä är en förnyelsebar råvara som kräver förhållandevis lite energi vid förädlingen. Den energi som går åt i tillverknings- och byggprocessen utgör bara  en bråkdel av husets energi-förbrukning under den följande driften.

Den tjocka, mycket effektiva cellulosaisoleringen håller värmen på plats och sänker därmed energibehovet för uppvärmning. Övergången från mineralull till cellulosa innebär en minskning av den totala energiresursanvändningen från ca 52 000 till
19 000 MJ, dvs. med hela 63 %. Istället för cellplast används återvinningsmaterialet Hasopor som isolering i grunden.

Dessutom erbjuder Miljösmarta Hus möjligheten att nyttja förnyelsebara energiresurser. Användningen av solfångare och solceller för att minska energiresursanvändningen är positivt för miljön. Solenergin är en fri och gratis resurs.

Redan från år 1 ger våra Miljösmarta Hus en påtagligt minskad miljöpåverkan både vad gäller resursförbrukning och CO2-utsläpp. Efter hundra år har den positiva effekten blivit mångdubblad, samtidigt som husägaren märker av husets energisnålhet i plånboken.

Enligt en färsk rapport från Världsnaturfonden WWF överskrider den globala konsumtionen nu jordens produktionsförmåga med 30 %. Väljer du ett hus från Miljösmarta Hus står du på den rätta sidan i kampen för vårt klimat.