Miljösmarta hus logotype

Hur fungerar det?

VÄGGEN OCH GRUNDEN

Väggen är en viktig del av huset. Vår standardvägg är konstruerad av lättregel och innehåller hela 300 mm cellulosa för bästa naturliga isolering. Väggens insida förses med glespanel under råsponten så att erforderliga rördragningar kan ske utan att tätskiktet bryts.

Till grundplattan rekommenderar vi en Hasopor-grund eller åtminstone en Supergrund bottenplatta med separat kantbalk och helt bruten köldbrygga för minimala värmeförluster genom grunden. Väggen lämpar sig lika väl för puts som för en klassisk träfasad.