Miljösmarta hus logotype

Miljösmarta Hus

I samtliga våra husleveranser ingår ett kraftfullt energi- och klimatpaket. Det sparar inte bara naturens resurser utan också dina pengar.

Med "Miljösmarta Hus" får du ut maximalt av de mervärden våra hus kan erbjuda. Konceptet omfattar hela huset, från den välisolerade bottenplattan till väggarna med effektiv cellulosaisolering och solfångarna på taket. Solenergi är en oändlig och förnyelsebar resurs. Den är gratis och drabbas inte av kostnadsökningar som andra energislag. Du sänker din värmekostnad med minst 50 %, jämfört med ett vanligt standardhus. Du får ett klimatsmart lågenergihus som är minst lika effektivt som ett passivhus, men som är byggt av förnyelsebara naturmaterial och stora ljusinsläpp. Välj i menyn för att läsa mer!