Miljösmarta hus logotype

Miljösmart boende

Vad tjänar du på att bygga miljösmart?

Att bygga miljösmart är inte bara bra för miljön. Det är också bra för din ekonomi. Driftskostnaden för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna för dig som villaägare. Om du ska bygga nytt kan du göra mycket redan innan huset byggs.

Vad ska man tänka på?
Val av plats, isolering, fönster och ventilation är  viktiga saker att tänka på. Men hur ska man kunna välja i den flod av utbud som finns när det gäller uppvärmning och material?
Oftast väljer man det som är billigast vid inköpstillfället. Men det kan visa sig kosta mer under husets livslängd än en mer energieffektiv lösning. Så ett tips är att se kostnaden i det långa perspektivet och välja jord- eller bergvärme eller biobränslen i kombination med solfångare.

Hur ska man göra?
Lägg ned extra omsorg när det gäller var huset ska ligga. Om det placeras på en skyddad plats och har ytterdörren mot söder, sparas energi redan på ritbordet. Väljer man sedan ett tak som i framtiden kan användas för soluppvärmning genom att det lutar i 30-40 grader och är vänt mot söder blir huset ännu mer energismart.
Andra tips är att se till att huset är energieffektivt tätt. Det är en vanlig fördom att ett tätt hus kan ge fukt- och mögelproblem. Tvärtom är det så att ett tätt hus med effektiv ventilation är ett hälsosamt hus. Här kan man till exempel göra ventilationssystemet så att det blir tätt på rätt sätt.

Vad ska leverantören göra?
Kräv att leverantören har provtryckt huset innan du får nycklarna och bygget är klart.   
En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt. Och en av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade enligt Energimyndighetens regler. Därför är en provtryckning också en slags försäkring mot framtida merkostnader och problem.
Våra hus är utrustade med ett så kallat FTX-ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den inkommande luften samt varmvattnet. Det kan vara en bra lösning för den som vill ha ”allt i ett” - alternativ.

Vad gör jag om jag vill veta mer?
Kontakta  oss när du planerar att bygga ett hus. Av oss får du opartisk vägledning och tips på hur du kan utforma och utrusta ditt hus. Är du som husköpare väl förberedd är det större chans att huset som helhet får en optimal, miljösmart konstruktion. Med vår filosofi som grund kan du få ett vackert hus som både är koldioxidneutralt och byggt av miljösnälla material och dessutom har en hållbar ekonomi.